Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm sao để đổi cài đặt chuột về setting ban đầu?

Hãy thực hiện theo các bước sau:
1. Ngắt kết nối chuột khỏi PC của bạn
2. Giữ các phím: M4 và M2
3. Kết nối lại chuột thông qua USB
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.