Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm sao để đổi cài đặt chuột về setting ban đầu?

Hãy thực hiện theo các bước sau:
1. Ngắt kết nối chuột khỏi PC của bạn
2. Giữ các phím: M4 và M2
3. Kết nối lại chuột thông qua USB
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.