Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để cài đặt lại trình điều khiển chuột?

a. Panel Điều khiển > Chuột > Trình quản lý thiết bị
b. Mở rộng Mice và các thiết bị trỏ khác > nhấp chuột phải vào Chuột tuân thủ HID và chọn Gỡ cài đặt
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.