Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
Tìm hiểu thêm X

Làm thế nào để thay đổi LOD (Cảm biến nhấc chuột) và cài đặt lại các thiết lập của chuột?

Để thay đổi các thiết lập LOD, hãy làm theo các bước dưới đây:
- Đối với khoảng cách nhấc chuột thấp hơn: Hãy ngắt kết nối chuột, giữ Nút 4 + Nút 1 và sau đó kết nối chuột thông qua USB
- Đối với khoảng cách nhấc chuột trung bình: Hãy ngắt kết nối chuột, giữ Nút 5 + Nút 1 và sau đó kết nối chuột thông qua USB
- Đối với khoảng cách nhấc chuột cao hơn: Hãy ngắt kết nối chuột và giữ Nút 4 + Nút 1 + Nút 2 và sau đó kết nối chuột thông qua USB
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.